Informatie voor ouders of verzorgers

U wilt graag dat het goed gaat met uw kind. Soms maakt een kind een periode door waarin het moeite heeft met zichzelf of met anderen. Vaak gaan die periodes met wat meer aandacht en zorg vanzelf over, maar soms ook niet. Dan kan extra hulp van buitenaf helpend zijn. Speltherapie is een laagdrempelige hulpvorm die aansluit bij de ontwikkeling, mogelijkheden en behoeften van een kind.

U kunt terecht voor hulpvragen zoals:

  • Vergroten zelfvertrouwen, positiever zelfbeeld.
  • Verminderen faalangst.
  • Leren samenspelen met leeftijdsgenoten.
  • Leren opkomen voor jezelf.
  • Leren omgaan met boosheid, agressie, angst.
  • Verwerken van een verlieservaring zoals overlijden, echtscheiding.
  • Verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, zoals verhuizing, ziekenhuisopname.
  • Leren omgaan met autisme, ADHD, ADD.
  • Versterken van de (hechtings)relatie met uw kind.
  • Opvoedingsvragen rondom eten, slapen.

Copyright 2023, Praktijk voor Speltherapie Ankie de Gelder.

KvK: 62818252

Telefoon: 06 51 333 761