Het traject

 

  • KnikkerbaanKennismakingsgesprek vrijblijvend en kosteloos.
  • Intakegesprek, eventueel samen met uw kind, over de hulpvraag.
  • Drie observatiesessies.
  • Adviesgesprek over spelobservatie en behandeldoelen.
  • Behandeltraject: gemiddeld vijftien sessies, bij de therapeut aan huis, bij het kind thuis of op school. De lengte van het traject wordt bepaald door de hulpvraag en is ook afhankelijk van de financiële mogelijkheden.
  • Wanneer andere zorg en/of meer kindonderzoek nodig is, wordt u doorverwezen.

De rol van ouders of verzorgers

  • Actief betrokken bij de therapie: het kind thuis steunen in zijn groeiproces.

De rol van school

  • Verwijzen naar speltherapie, schoolobservatie is mogelijk.
  • Wederzijdse afstemming ten aanzien van de therapie.

Copyright 2023, Praktijk voor Speltherapie Ankie de Gelder.

KvK: 62818252

Telefoon: 06 51 333 761