Informatie voor scholen / verwijzers

Scholen krijgen steeds meer zorgtaken voor leerlingen die problemen hebben op het gebied van gedrag, emotieregulatie, aandacht, concentratie en omgang met andere leerlingen. Tijd voor het geven van individuele aandacht en begeleiding aan die leerlingen is vaak beperkt en gecompliceerd en niet altijd toereikend. Er kunnen ook vragen zijn over wat er precies aan de hand is met het kind en welke hulp het kind nodig heeft.

Samen met het kind, school en ouders kan ik helpen bij het ontdekken van oorzaken van dingen die niet goed gaan en met het vinden en uitvoeren van oplossingen. Hierdoor kan het kind op school weer beter functioneren en tot betere leerresultaten komen.

De hulp kan bestaan uit observaties, speltherapie en oplossingsgerichte gesprekken, waar mogelijk op schoollocatie, onder of na schooltijd.

Tijdig inschakelen van deze externe hulp kan grotere schoolproblemen en intensievere hulpvormen op den duur helpen voorkomen.
Mijn jarenlange ervaring als leerkracht in het regulier en speciaal basisonderwijs is hierbij van meerwaarde. Leerkrachten ervaren de wijze waarop ik met hen samenwerk effectief, steunend en prettig.

 

Copyright 2023, Praktijk voor Speltherapie Ankie de Gelder.

KvK: 62818252

Telefoon: 06 51 333 761