De therapeut

Vanuit mijn ervaring in het regulier en speciaal onderwijs heb ik na het volgen van diverse opleidingen de overstap gemaakt naar speltherapie. Sinds 2002 ben ik werkzaam als speltherapeut bij Kentalis. Daarnaast is in 2015 is een langdurige wens van mij in vervulling gegaan, namelijk een eigen praktijk voor speltherapie.
Ik werk met kinderen en jongeren met verschillende problematieken, zoals TOS (taalontwikkelingsstoornis), slechthorendheid, autisme, hechtingsproblemen, ADD, ADHD en kinderen die (indirect) ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt zoals ziekenhuisopnames, echtscheiding, verhuizing, vluchtelingverleden. In mijn werk als speltherapeut begeleid ik ook ouders en leerkrachten met als doel het kind en de jongere optimaal te steunen in zijn herstel- en groeiproces waardoor hij weer goed kan functioneren.
Inmiddels ben ik moeder van twee jongvolwassen kinderen. In mijn ouderschap heb ik ervaren dat, hoe goed je als ouder ook je best doet, dingen bij je kind soms zo anders lopen dan je wilt. Dit heeft mijn passie en compassie in het werken met ouders verdiept.

poppetjes

Beeldtaal

Kenmerkend, ook vanuit mijn specifieke expertise, is dat ik dingen zoveel mogelijk in beeld breng.

Dat doe ik met (emotie)plaatjes, picto’s, foto’s en (strip)tekeningetjes en ook met het neerzetten van duplo-poppetjes (Een Taal Erbij). Ik ervaar dat dit ondersteunend en verhelderend werkt voor het kind en de ouders. Dit helpt bij een open, duidelijke en veilige manier van praten met elkaar.

huisje

Visie en missie

Ik hecht aan kind- en gezinsgeluk. Samen met ouders en kinderen wil ik met spel ontdekken wat veranderen kan.

Echtheid hierbij kenmerkt mij.

Kwalificaties

Ankie de Gelder is onder andere geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten.

Voor de geïnteresseerde lezer zijn er 2 artikelen die ik heb gepubliceerd in twee vaktijdschriften.

Zij handelt volgens de beroepscode van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten die is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Zij staat via het NIBIG ingeschreven bij een erkende geschillencommissie waarmee zij voldoet aan de Wkkgz.

Copyright 2019, Praktijk voor Speltherapie Ankie de Gelder.

KvK: 62818252

Telefoon: 06 51 333 761