De therapeut

Vanuit mijn ervaring in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs heb ik na het volgen van diverse opleidingen de overstap gemaakt naar speltherapie. Sinds 2002 ben ik werkzaam als speltherapeut bij Kentalis.

Ik werk   met kinderen in de leeftijd  van drie tot zestien jaar met verschillende problematieken, zoals  TOS (taalontwikkelingsstoornis), slechthorendheid, autisme, hechtingsproblemen, ADD,  ADHD en kinderen die (indirect) ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt zoals ziekenhuisopnames, echtscheiding, verhuizing, vluchtelingverleden. In mijn  werk als speltherapeut begeleid ik ook ouders en leerkrachten met als doel het kind optimaal te steunen in zijn herstel- en groeiproces waardoor het kind weer goed kan functioneren.

Ik ben moeder van twee opgroeiende tieners.
poppetjes

Beeldtaal

Kenmerkend, ook vanuit mijn specifieke expertise, is dat ik dingen zoveel mogelijk in beeld breng.

Dat doe ik met (emotie)plaatjes, picto’s, foto’s en (strip)tekeningetjes en ook met het neerzetten van duplo-poppetjes (Een Taal Erbij). Ik ervaar dat dit ondersteunend en verhelderend werkt voor het kind en de ouders. Dit helpt bij een open, duidelijke en veilige manier van praten met elkaar.

huisje

Visie en missie

Ik hecht aan kind- en gezinsgeluk. Samen met ouders en kinderen wil ik met spel ontdekken wat veranderen kan.

Echtheid hierbij kenmerkt mij.

Kwalificaties

Ankie de Gelder is onder andere geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten.

Zij handelt volgens de beroepscode van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten die is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Zij staat via het NIBIG ingeschreven bij een erkende geschillencommissie waarmee zij voldoet aan de Wkkgz.

Copyright 2019, Praktijk voor Speltherapie Ankie de Gelder.

KvK: 62818252

Telefoon: 06 51 333 761